- ولی زیاد زندگی رو سخت نگیر! خودش کم کم سخت میشه!
+ ینی به این چیزا فک کنم؟ :|
- کوچه علی چپ هواش معمولن خیلی خوبه!
+ اوهوم :)) جمله ی خوبی بود.

پ.ن: غرابت/قرابت معنایی ات را بخوان(روی املاء لغتت هم کار کن مثل من نشوی بعدا، عمیقی بخوان! )، روی سرعت تست زدنت کار کن، بعدا وقت برای دل‌تنگی و این ها زیاد است! خودشان می‌آیند سراغت اصلا!
خلاصه که کنکورت رو بده بچه!