چیزهای زیادی است که باهم راحت قاطی می‌شوند. مثلا ترس از دست دادن، دلسوزی و صبر.