1. موضوع کلی فیلم نشان دادن احساسات و فراز و فرود های روحی مادران مفقود الاثر های دفاع مقدس است.
  2. فیلم با مصاحبه‌هایی با شخصیت های فیلم شروع می‌شود و این روند در طی فیلم هم ادامه پیدا می‌کند.
  3. مصاحبه ها هیچ اطلاعات خاصی را که نتوان در طی فیلم و توسط داستان اصلی به بیننده داده شود، به بیننده نمی‌دهد به همین علت این بخش از فیلم به نظر زائد می‌آید.
  4. روند داستان روندی طبیعی و دل‌نشین است که از فراز و فرود های عاطفی؛ مثلن شوق زیاد مادر از خبر آمدن بازگشت پسرش و سپس ضربه ی روحی که از فهمیدن اشتباه بودن خبر می‌خورد؛ تشکیل شده است.
  5. دکور و تصویر برداری حس قدیم و زمان جنگ را به خوبی در بیننده القا می‌کند.
  6. بازی هنرپیشگان، مخصوصن خانم مریلا زارعی خوب و قابل تحسین است البته در بیان دیالوگ ها یکم "ادا-طور" و با اغراق لهجه‌‌ی "نمیدونم کجایی" را صحبت می‌‌کنند.
  7. سکانسی که در آن بازمانده های شهید را با زمان شیرخوارگی شهید قیاس می‌کند، بهترین قسمت فیلم و یک پایان بسیار خوب در راستای هدف اصلی داستان است.