وقتی نمی‌خوای بد باشی، نمی‌خوای کسی رو اذیت کنی... این "وقتی" ها بعضی وقتا خیلی سخت می‌شه...
باید فیلم بازی کنی، گاهی باید خیلی بهتر از حالت نشون بدی، لبخند بزنی، بگی چیزی نشده، مهم نیست،راحت باش ...
گاهی باید خیلی بدتر از خودت باشی...ادا عوضیارو در بیاری، به زبون بی زبونی یا جتی گاهی رسمن باید به یکی بگی "برو گمشو"، برا خودش بهتره...
 کلن که...گاهی ماسک باید بزنی...ماسک از بیرون خوبه...از تو هوا نیست، دَم داره...خفه میکنه آدمو...